[lgc_column grid=”100″ tablet_grid=”100″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

LoV-IOT-projektet var ett samarbete mellan 15 partners, alla med sin expertis och kunskap. Göteborgs Stad ledde arbetet.

LoV-IoT var ett av sjutton Internet of things-projekt i Sverige inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sweden.

                                     

                 

                                         

                      

http://www.vinnter.se/                      

https://www.ericsson.com/en                                        Hagströms Consulting