Om oss

Det här projektet är ett samarbete mellan 15 partners, alla med sin expertis och kunskap. Med smart teknologi som sakernas internet kommer vi testa olika typer av sensorer för att mäta kvävedioxid, partiklar PM2 och PM2,5, luftfuktighet, temperatur och buller.  

http://www.vinnter.se/

https://www.ericsson.com/en