Luft- och vattenövervakning med sakernas internet

I dagens städer utsätts människor och natur för halter av föroreningar i både luft och dagvatten. Ibland är föroreningarna över de internationellt satta gränsvärdena. Trafik och stora byggprojekt under byggtiden i staden kan sprida partiklar och kvävedioxid, som påverkar hälsan negativt. Särskilt för barn och personer med luftvägsbesvär. Luft- och vattenövervakning – Internet of things (LoV-IoT) är ett innovationsprojekt som tar sig an problemen på tre olika sätt.

Göteborgs Stad leder LoV-IoT och samarbetar med 15 partners inom akademi och näringsliv. Med all den samlade expertis och kunskap som projektet har ska innovationsprojektet:

1. Ta fram en plattform

Här samlar vi data från olika aktörer så att alla ska kunna använda varandras data på ett enklare sätt. Med hjälp av den gemensamma plattformen kan vi hitta nya lösningar som kan förbättra luft- och vattenkvaliteten i staden. Plattformen byggs i öppen källkod-plattformen Fiware.

Se filmen där Stefan Lindgren från Talkpool berättar om hur miljödata kan hjälpa till att skapa nya lösningar och det internationella intresset som finns för projektet:

2. Testa om vi kan komplettera miljöövervakningen med sensorer

Vi testar och utvärderar flera olika sensorer i sammanhang där vi vet att luften och vattnet kommer att påverkas, till exempel i större byggprojekt som Västlänken. Vi testar olika sensorlådor som ger oss information om hur byggprojekt påverkar:

  • kvävedioxid
  • partiklar PM10 och PM2,5
  • luftfuktighet
  • temperatur
  • grumlighet i vatten
  • vattennivåer

Se filmen där Katrin Persson från RISE visar hur en sensor fungerar:

3. Öka intresset för teknik med miljöinriktning

Projektet tar fram pedagogiska paket för att se hur skolor och evennemang kan använda sensorer för att öka intresset för teknik med miljöinriktning. På Universeum hittar du utställningen The Hub där vi utforskar dagens och framtidens digitala teknik. Läs mer om utställningen på universeum.se/utställningar/the-hub

LoV-IoT har också varit med på vetenskapsfestivalen och andra tillställningar där allmänheten har fått chans att bygga egna sensorer.

En del av IoT Sweden

LoV-IoT är en av sjutton Internet of things-projekt i Sverige inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sweden. Vårt mål är att bli en del av det nationella målet: bli bäst på att använda digitala verktyg i samhället.

[do_widget id=category-posts-2]

[do_widget id=category-posts-3]
[do_widget id=category-posts-4]

Vi är delvis finansierade av: