[lgc_column grid=”100″ tablet_grid=”100″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

Detta är en ”arkiv”-Webbplats

Denna webbplats drevs som en del av projektet LoV-IoT (Luft- och vattenövervakning med Internet of Things, 2017-2020. Projektägare var Miljöförvaltningen Göteborgs stad. Sidan kommer att finnas kvar till 2025.

Rapporter

Här hittar du de rapporter som publicerats i projektet:

2020:15 LoV-IoT Integrering av projektresultaten i en kommun

2020:16 LoV-IoT Affärsplattformar

2020:17 Hur LoV-IoT arbetat med IoT i skolprogram, ambulerande IoT och vid publika event

2020:18 The LoV-IoT project: Air and water monitoring with Internet of Things: Air quality sensors

2020:19 The LoV-IoT project: Air and water monitoring with Internet of Things: Water

2020:20 The LoV-IoT project: Air and water monitoring with Internet of Things: Data platform

2020:21 LoV-IoT Koncept för att använda sensordata för att validera spridningsmodeller

Luft- och vattenövervakning med sakernas internet

Med smart teknologi som Sakernas internet – Internet Of Things – testade innovationsprojektet LoV-IoT olika typer av sensorer för att mäta kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2,5, luftfuktighet, temperatur och buller.

I städer utsätts människor och natur för halter av föroreningar i både luft och dagvatten. Ibland är föroreningarna över de internationellt satta gränsvärdena. Trafik och stora byggprojekt kan sprida partiklar och kvävedioxid, som påverkar hälsan negativt. Projektet Luft- och vattenövervakning – Internet of things (LoV-IoT) tog sig an de här problemen. Det försökte vi göra på tre olika sätt.

Ta fram en plattform

Här samlade vi data från olika aktörer så att alla skulle kunna använda varandras data på ett enklare sätt. Med hjälp av den gemensamma plattformen hittade vi nya lösningar för att förbättra luft- och vattenkvaliteten i städer. Plattformen byggdes i öppen-källkod-plattformen Fiware.

Testa om vi kan komplettera miljöövervakningen med sensorer

Vi testade och utvärderade flera olika sensorer i sammanhang där vi vet att luften och vattnet påverkas, till exempel i större byggprojekt som Västlänken. Vi testade olika sensorlådor som gav oss information om hur byggprojekt påverkar:

  • kvävedioxid
  • partiklar PM10 och PM2,5
  • luftfuktighet
  • temperatur
  • grumlighet i vatten
  • vattennivåer

Öka intresset för teknik med miljöinriktning

Projektet tog fram pedagogiska paket för att se hur skolor och evenemang kan använda sensorer för att öka intresset för teknik med miljöinriktning. På Universeum i Göteborg fanns utställningen The Hub för att utforska dagens och framtidens digitala teknik.

LoV-IoT har också varit med på Vetenskapsfestivalen i Göteborg och andra arrangemang, där allmänheten har fått chans att bygga egna sensorer. Projektet publika delar spreds sig även till Storbritannien och motsvarigheten till Vetenskapsfestivalen.