Solutions Initiative Forum Air

LoV-IoT är utvalda till att få presentera sin lösning på konferensen Solutions Initiative Forum Air (SIF-Air), en nordisk konferens för att nå de globala hållbarhetsmålen. Här kommer projektet presentera användningen av sensorerna som en möjlig lösning till att övervaka luftföroreningarna när staden bygger. Om sensorer kan mäta luft- och vattenkvalitet skulle vi kunna mäta på fler platser och snabbt få en indikation på om något påverkar miljön vid en specifik plats.

Projektet håller även i en workshop på SIF-Air och bygger sensorer med konferensdeltagandena i Göteborg. Här delar LoV-IoT med sig av projektets erfarenheter av att bygga sensorer med allmänheten.

LoV-IoT vinnare av priset årets ITSM-initiativ

Priset ”Årets ITSM-initiativ” delades ut i samband med en konferens som ägde rum på Münchenbryggeriet i Stockholm den 11-12 april 2018.

Motiveringen till förstapriset lyder:

”I en tid där miljöföroreningar i Sveriges största städer nått en nivå som potentiellt föranleder begränsningar i städers expansion samt direkt påverkar invånarnas vardag, har detta projekt angripit en komplex problematik med ett pragmatiskt förhållningssätt och användande av moderna IT-gränssnitt. Projektet har, trots flera olika intressenters preferenser lyckats enas om en modell, som involverar och engagerar invånarna, baseras på öppna datamodeller och skalbarhet, fokuserar på kostnad och användbarhet samt ger våra städer en möjlighet att påverka hur de utvecklas och växer.”

Bakom priset står den ideella föreningen ITSMF Sweden som arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management.